Selected Artists

Here are some of the artists who are affiliated with Chhandayan and have graced our concert stage.


Bansuri

Jay Gandhi
Steve Gorn


Carnatic Percussion

A. Ganesan, Morsing
S. Swaminathan, Kanjira
V. Selvaganesh, Kanjira
V. Umashankar, Ghatam
Viku Vinayakram, Ghatam


Classical Dance

Malini Srinivasan, Bharatanatyam
Maya Mishra, Kathak


Hansaveena

Barun Kumar Pal, Modified Guitar


Harmonium

Basir Khan
Kedar Naphade
Sanatan Goswami
Sameer Havaldar, Bengaluru


Pakhawaj

Rishav Dhar


Santoor

Sandeep Chatterjee


Sarangi

Pankaj Mishra
Ramesh Mishra


Anirban Dasgupta
Buddhadev Dasgupta

Sarode


Sitar

Abhik Mukherjee
K V Mahabala, Florida
Partha Bose
Shujaat Khan


Tabla

Aditya Pathak
Amod Dandavate
Anup Ghose, New Delhi
Apurva Mukherjee, Kolkata
Ashok Dutta, Kolkata
Bodek Janke, Germany
Daniel Weiss
Debu Nayak, Virginia
Dibyarka Chatterjee
Edward Feldman
Gabriel Halberg, Vermont
Indranil Mallik, Kolkata
James Baker, Pennsylvania
Jorge Ramiro, Hong Kong
Kedar Havaldar, Bengaluru
Nayan Ghosh, Mumbai
Nirvan Sengupta
Pradeep Chatterjee, New Delhi
Rutvij Pandya, Maryland
Samir Chatterjee
Sandip Ghosh, Kolkata
Shailendra Mishra, New Delhi
Subhajyoti Guha, Kolkata
Tejas Tope
Todd Miller


Violin

Arun Ramamurthy


Vocal

Ajoy Chakraborty, Kolkata
Brajeshwar Mukherjee, Kolkata
Indrani Mukherjee, Kolkata
Kaushiki Chakraborty, Kolkata
Mitali Banerjee Bhawmik
Nagraj Rao Havaldar, Bengaluru
Namami Karmakar, Kolkata
Nasiruddin Saami, Karachi
Omkarnath Havaldar, Bengaluru
Pandit Jasraj, Mumbai
Rajyasree Ghosh, Kolkata
Samarth Nagarkar
Sanghamitra Chatterjee
Sangita Lahiri
Sanjoy Banerjee
Sumitra Guha, New Delhi