Circle of Friends

Platinum

Mr. Chandrakant and Dr. Vijaya Rao
Mr. Samir Chatterjee

Gold

Mr. James and Mrs. Debra Baker
Mr. Karthik and Mrs. Sudarshana Lakshminarayan
Mr. Sameer and Mrs. Sarita Seth
Dr. Kedar Naphade
Mr. Tej Phatak
The New York Community Trust

Silver

Mr. Amitabha Bose
Ms. Anitara Dutta
Drs. Rajendra and Manhula Bansal
Mr. Samir Bose
Dr. Vijay Vad
Mr. Vinod Motwani
Ms. Zinnia